138 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên khoa Sản

1