Sản phẩm và dịch vụ của Ykao

Phòng khám đa khoa Ykao

Service 1

Sản phụ khoa

Phòng khám Đa khoa Ykao được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị y tế, máy móc chuyên khoa,… phục vụ tốt cho công tác khám và điều trị bệnh

Service 2

Tai - Mũi - Họng

Phòng khám Đa khoa Ykao được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị y tế, máy móc chuyên khoa,… phục vụ tốt cho công tác khám và điều trị bệnh

Service 3

Răng - Hàm - Mặt

Phòng khám Đa khoa Ykao được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị y tế, máy móc chuyên khoa,… phục vụ tốt cho công tác khám và điều trị bệnh

Service 4

Chuyên khoa khác

Phòng khám Đa khoa Ykao được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị y tế, máy móc chuyên khoa,… phục vụ tốt cho công tác khám và điều trị bệnh

Phòng khám đa khoa YKAO
Phòng khám đa khoa YKAO
Phòng khám đa khoa YKAO

Phòng khám đa khoa YKAO

popup

Số lượng:

Tổng tiền: