138 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Đống Đa, Hà Nội
1