138 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ COVID-19

Xét nghiệm Kháng thể Covid 19 để làm gì?

Để đánh giá khả năng sinh kháng thể sau khi tiêm phòng vaccin hoặc để xác định đã từng bị nhiễm virrus trong quá khứ.

Đối tượng nên xét nghiệm kháng thể Covid-19:

- Người đã tiêm vaccin phòng ngừa Covid-19

- Người đang nghi ngờ hoặc đã từng mắc Covid-19 nhằm xác định đã có miễn dịch với virrus hay chưa.

Thời điểm thích hợp để xét nghiệm:

- 28 ngày sau tiêm mũi 1

- Từ 14 - 28 ngày sau tiêm mũi 2
- Từ 7 - 15 ngày sau khi nhiễm virrus

Mức độ định lượng kết quả xét nghiệm kháng thể

- Kết quả < 0.8 U/mL (âm tính): không có kháng thể Covid-19. Điều này có nghĩa bạn chưa từng nhiễm hoặc chưa tiêm phòng vaccin Covid-19, cũng có thể bạn đã từng nhiễm nhưng cơ thể bạn không sinh kháng thể chống lại virrus.

- Kết quả >= 0.8 U/mL (dương tính): có kháng thể Covid-19. Điều này có nghĩa bạn đang hoặc đã từng mắc Covid-19 hay có kháng thể do đã được tiêm vaccin.

1